วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) หมายเลขทะเบียน กข 8495 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 เชื่อมถนนเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการทำกระจกโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และโพเดียม พร้อมประดับดอกไม้สด สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง