วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์พร้อมประดับผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2515 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3045 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3045 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3046 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง