วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-9583 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 18 ซอย 7 (หลังโรงแรมฮ็อปอินน์) โดยวิธีคัดเลือก
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง