วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเช่าเต็นท์พร้อมประดับผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2515 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3045 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3045 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 3046 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)