วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
เหมาจัดทำสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม ในการจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับไฟบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธ.ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง