วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-6063 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 883 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและรับรองเครื่องชั่งน้ำหนัก ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง