วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๐-๘๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 โดยวิธีคัดเลือก
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 โดยวิธีคัดเลือก