วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค ๑๒๕๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลัดกะสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6834 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 25 (แยกเข้าสระน้ำหนองกะพ้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 14 เชื่อม 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง