วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๕๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๕-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาขุดย้ายต้นข่อยดัด บริเวณเกาะกลางถนนสุวรรณศรช่วงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างทำฉัตรเงินฉัตรทอง ๙ ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง