วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม การจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2515 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-66-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบคำชี้แจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง