วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ สำหรับนำมาปรับเกลี่ยขยะบริเวณบ่อฝังกลบ และสิ่งปฏิกูล ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ
20  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงสูบน้ำประปา (สวนน้ำ)
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถมที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างประดับไฟราวหลอดปิงปอง บริเวณรั่วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าพร้อมปักเสาไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง