วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เต็นท์ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อชุดสังฆทาน สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มติดกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 และรหัสครุภัณฑ์ 416-64-0841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง