วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่นางสงกรานต์กิมิทาเทวี โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
เหมาประดับตกแต่งขบวนแห่นางสงกรานต์รากษสเทวี โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้นั่งพลาสติก โต๊ะพับ โต๊ะชุด เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว-สระขวัญพร้อมบ่อตักน้ำ และรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กข 5952 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
วัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง