วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิลม์กรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรม/งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเช่า โต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้,แผ่นพื้นเวที (ฟลอร์) และระบายผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมปลอกขาว และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง