วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ซอยอู่ช่างต้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อมซอย 2 (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ลังพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง