วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ ทะเบียน ๘๐-๘๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๘ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ข้างบ้านต้นข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๗ ซอย ๔ (ซอยข้าง สวท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๐๗๐ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง