วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ (บ้านพรมดง) บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย 22 (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง