วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรือนไทย)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณสวนเกษตร (บ้านคลองจาน)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 27
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 18
18  เม.ย. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างประดับตกแต่งบริเวณงาน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อพุ่มดอกไม้ ดอกไม้ประดับตกแต่ง ดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน และน้ำอบไทย สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาแคนประยุกต์ (ขนาดกลาง) สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาการแสดงรำวงย้อนยุค สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง