วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการประดับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
12  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 ชุด (ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
วัสดุก่อสร้าง 33 รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุง สวนสุขภาพ ที่ออกกกำลังกาย ป้ายสวนสาธารณะฯ เรือนเพาะชำ
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประดับไฟเกาะกลางถนนสุวรรณศร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง