วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยและน้ำแข็งหลอด สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
เวที, เต็นท์ และจัดวางโต๊ะหน้าขาว สำรับจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
3  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาดับกลิ่นเอนกประสงค์ สูตรประจำวัน จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง