วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์พร้อมระบายผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะพับ โต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง