วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถมที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างประดับไฟราวหลอดปิงปอง บริเวณรั่วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าพร้อมปักเสาไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 14 พาน เพื่อสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
กระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
18  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง