วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน ๒๕๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 150 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้นั่งและพัดลม เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาคมเมืองฯ (โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2561
ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง