วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำพวงมาลัยริบบิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ซอยอู่ช่างต้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)