กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสงระแก้ว ตามภารกิจดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในท้องที่ตำบลสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง ตำบลศาลาลำดวน ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก ตำบลท่าเกษม ตำบลสระขวัญ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ดังนี้

    วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว
    กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
    - ส่วนราชการระดับจังหวัด
    - ส่วนราชการระดับอำเภอ
    - ทม.สระแก้ว
    - ทต.ท่าเกษม
    - อบต.สระแก้ว
    - อบต.ท่าเกษม
    - ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
    กลุ่มที่ 2 เวลา 13.30 - 16.00 น.
    - อบต.บ้านแก้ง
    - อบต.ท่าแยก
    - อบต.โคกปี่ฆ้อง
    - ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

    วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว
    กลุ่มที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
    - ทต.ศาลาลำดวน
    - อบต.ศาลาลำดวน
    - อบต.สระขวัญ
    - อบต.หนองบอน
    - ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลเมืองสระแก้ว