กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/civil

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

    รายละเอียดข่าว

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เอกสารประกอบ    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลเมืองสระแก้ว