เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1 - 2 เมืองแก้ว


(23 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดในการประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1 - 2 เมืองแก้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะแก้ว ชั้น 3