เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


(12 มิ.ย.58)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3