เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


วันนี้ (15 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสายหยุด รอดเอี่ยม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคงของมุษย์ จ.สระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้วพระอารามหลวง