เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


อสม.ทต.นครไทย ดูงานชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน


วันนี้เวลา 12.00 น. อสม.ทต.นครไทย จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านสาธารณะสุขมูลฐาน ณ บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน โดยมีนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ เลานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะ อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสาธารณะสุขมูลฐาน โดยเฉพาะเรื่อง การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก