กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 

 

นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวอัจฉรา คำสิงนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 

 

 นางอาทิชา พรมพิลา
 
 นางสาวกัลญารัตน์ จารย์หมื่น
 เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นักพัฒนาชุมชน