กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลฯ ประชุมประชาคม ชุมชนที่ 12                  (26 ต.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว นายไพฑูยร์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 - 20 ในวันนี้ได้จัดประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน