กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่รำพึง                  (18 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมที่ปรึกษานายกฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่มให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดูงานกลุ่มสตรี และเยาวชนตำบลแม่รำพึง ประจำปี 2561 ณ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดมั่นศรี ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา