กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                  (11 ก.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดุแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.อมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ทันตแพทย์หญิงปิยพรรณ ปิยมาตย์ และวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การดูแลคนพิการด้านออทิสติก" และ "การดูแลคนพิการด้านการบกพร่องทางสติปัญญา" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว