กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ทม.สก.ร่วมกับ พมจ.สก. ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม                 
(20 ต.ค.60)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฎฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยทางสังคม (ด้านผู้พิการ) ชื่อนางเบญจา เพียสีนุย อยู่บ้านเลขที่ 17/15 ถนนเทศบาล 8 ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งป่วยเป็นโรคปัสสวะอักเสพเรื้อรังไม่มีรายได้ต้องดูแลบุตรผู้พิการทางสติปัญญา ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งขออาศัยอยู่กับพี่ชาย จึงได้ขอให้ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ช่วยเหลือ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในลำดับต่อไป