กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารฯ เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว                  (26 ธ.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้วและร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 แก่ผู้สูงอายุและคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว