เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

กระดานเสวนา


แจ้งถนนชำรุด ฝุ่นละอองเยอะ

ขอแจ้งถนนตรงสี่แยกไปเมืองแก้วข้างสนามกีฬาหน้าสถานีวิทยุ ตรงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ถนนเป็นหลุมและคลื่นลึก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางเทศบาล มากลบหลายครั้งแล้วเม็ดหินจากยางมะตอยหลุดร่อน รถผ่านไปมาเหยียบจนบดละเ***ยดก่อนฝุ่นเศษดินฟุ้งเต็มไปหมด บ้านบริเวณนี้ตลอดจนคนสัญจรเดือดร้อนจากฝุ่นละออง อยากให้เทคอนกรีตและเร่งปรับปรุงด่วน ปกติจะมีคนกวาดถนนมากวาดทุกเช้าปัจจุบันไม่มีมาเป็นเดือนแล้ว ฝากเร่งซ่อมแซมด่วนครับ

โดยคุณ Pop Mail to Pop (223.204.239.183) [02-06-2021 10:55]โดยคุณ เทศบาลเมืองสระแก้ว (1.20.207.32) [07-06-2021 08:51] #15 (1/1)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขครับ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
Email
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ