เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

กระดานเสวนา


สอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.บุคคลธรรมดาที่ทำการเกษตรได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
2.นิติบุคคลที่ทำการเกษตรได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
3.บ้านหลังหลักหมายถึงอะไร
4.บ้านหลังรองหมายถึงอะไร

โดยคุณ สมพร Mail to สมพร (182.53.201.91) [29-06-2020 11:44]โดยคุณ เทศบาลเมืองสระแก้ว (192.168.100.64,) [30-06-2020 12:41] #6 (1/3)

1.ตอบ ได้รับการยกเว้น อปท.ไม่เกิน 50 ล้านบาท
2.ตอบ นิติบุคคลไม่ได้รับการยกเว้น
3.ตอบ บ้านหลังหลักหมายถึงที่ดิน,และสิ่งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบ้าน
4.ตอบ บ้านหลังรองหมายถึงบ้านที่ไม่ใช่หลังหลักและไม่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในหลังรอง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยคุณ นายแว่น (110.78.164.145) [03-03-2021 13:34] #10 (2/3)

เรื่อง ร้าานค้าวางป้ายบนถนนเทศบาล ทำให้จอดรถชิดขอบถนนไม่ได้ อยากทราบว่า 1.หน่วยงานไหนดูแล ทำไมไม่มีการแจ้งเตือน(เป็นเวลานานแล้ว เกิน 3 เดือน) 2.เร้องเรียนที่เทศบาลได้ไหม

โดยคุณ นายแว่น (110.78.164.145) [03-03-2021 13:37] #11 (3/3)

ขอโทษคับใส่ช่องผิด

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
Email
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ