เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)(ชุดที่1)

    รายละเอียดข่าว

(ชุดที่ 1)
ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะลัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 3 (บ้านหนองกะพ้อ)
.......................................................
          เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วจำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
          1. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 85 รายการ
จำนวนเงิน 272,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายการดังนี้
 
ลำดับ รายการ จำนวน
1 บัญชีวัสดุ 2 เล่ม
2 สมุดบัญชีเคลือบพลาสติก  NO.2  80 แผ่น 6 เล่ม
3 กระดาษถ่ายเอกสารขนาด  80  แกรม A4 ขนาด  500  แผ่น 12 กล่อง
  ดับเบิ้ล เอ กล่องละ 5 รีม    
4 กระดาษโปรเตอร์สีแข็งฟ้า เหลือง ชมพู เขียว แดง ส้ม น้ำตาล 96 แผ่น
  ม่วง (สีละ 12 แผ่น)    
5 กระดาษสีอ่อนแบบ 2 หน้า ฟ้า เหลือง ชมพู เขียว แดง ส้ม 96 แผ่น
  น้ำตาล ม่วง (สีละ 12 แผ่น)    
6 กระดาษห่อของขวัญคละลาย 72 แผ่น
7 กระดาษปกสี  A 4  สีชมพู 10 ห่อ
8 กระดาษปกสี  A 4  สีเหลือง 5 ห่อ
9 กระดาษปกสี  A 4  สีฟ้า 5 ห่อ
10 กระดาษปกสี  A 4  สีเขียว 5 ห่อ
11 สติ๊กเกอร์ PVC สีฟ้า เหลือง ชมพู เขียว แดง ส้ม น้ำตาล ม่วง 96 แผ่น
  (สีละ 12 แผ่น)    
12 แผ่นสติ๊กเกอร์ใสโปสเตอร์ขนาด 50X70 ซม. 75 แผ่น
13 พลาสติกใสม้วนใหญ่ 2 ม้วน
14 กระดาษโฟโต้  A 4 ขนาด 100 แผ่น  220 แกรม 6 แพ็ค
15 กล่องใส่เอกสารแบบ 3  ช่อง 24 ใบ
16 แผ่นใสปก ขนาด A 4 100 แผ่น 24 ห่อ
17 ซองใส่เอกสาร ชนิดใส คละสี ขนาด A 4 (แบบกระดุมติด) 155 อัน
18 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลางพิเศษสีฟ้า เหลือง ชมพู เขียว ขาว 45 แผ่น
  (สีละ 9 แผ่น)    
19 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลางสีฟ้า เหลือง ชมพู เขียว ขาว 45 แผ่น
  (สีละ 9 แผ่น)    
20 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กสีฟ้าเหลือง ชมพู เขียว ขาว 45 แผ่น
  (สีละ 9 แผ่น)    
21 สันรูดขนาดกลาง 150 อัน
22 สันรูดขนาดใหญ่ 150 อัน
23 โปสเตอร์วันสำคัญ 1.วันเข้าพรรษา  2.วันอาสาฬหบูชา 42 แผ่น
  3.วันแม่แห่งชาติ  4.วันพ่อแห่งชาติ  5.วันมาฆบูชา  6.วันไหว้ครู    
  7.วันขึ้นปีใหม่  8.วันลอยกระทง  9.วันออกพรรษา    
  10.วันปิยะมหาราช  11.วันสงกรานต์  12.วันพืชมงคล    
  13.วันฉัตรมงคล  14.วันเด็ก-วันครู (14 ชุด ชุดละ 3 แผ่น)    
24 ธงชาติ ขนาด 80X120 ซ.ม 6 ผืน
25 ร่องอักษรภาษาไทย ขนาด 1.5 นิ้ว 3 ชุด
26 ร่องอักษรภาษาไทย ขนาด 1.5 นิ้ว 3 ชุด
27 ร่องอักษรภาษาไทย ขนาด 1.5 นิ้ว 3 ชุด
28 กรรไกรซิกแซ๊ก  CARL 3 อัน
29 พู่กันเบอร์  8  จิตกรน้อย 24 อัน
30 ลวดเสียบกระดาษธรรมดาหัวกลม 36 กล่อง
31 นกหวีด FOX อย่างดี 5 ตัว
32 กาวยูฮู21 กรัม หลอดเล็ก 24 หลอด
33 ตะกร้าแชร์บอล 6 ใบ
34 นาฬิกาจับเวลา (อย่างดี) 3 เครื่อง
35 ตะกร้าใส่ของพลาสติกใหญ่ สี่เหลี่ยม 6 ใบ
36 ตะกร้าใส่ของพลาสติกเล็ก สี่เหลี่ยม 12 ใบ
37 กระดาษโฟม2 หน้า 3 M 5 เมตร 24 ม้วน
38 เยื่อกาว 2 หน้า บาง 36 ม้วน
39 กาวแล็คซีนขนาด 1.5 นิ้วสีฟ้า ชมพู เหลือง (สีละ 20 ม้วน) 60 ม้วน
40 กระดาษกาวย่น สีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว 60 ม้วน
41 สก๊อตเทปใสขนาด 1 นิ้ว 24 ม้วน
42 เทปลบคำผิด เพทเทคใหญ่ 18 อัน
43 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ำเงิน สีดำ (สีละ 12 แท่ง) 24 แท่ง
44 ปากกาไวท์บอร์ด แบบปากกากลมไพล๊อต สีน้ำเงิน สีแดง 24 แท่ง
  (สีละ 12 แท่ง)    
45 สีไม้ยาว  STAEDTLER  (แบบ 12 สี) 180 กล่อง
46 ดินสอ HB ยี่ห้อ STAEDTLER 310 แท่ง
47 ปากกาเจลขนาด 0.3 ยี่ห้อ Quantum สีน้ำเงิน สีแดง 100 ด้าม
  (สีละ 50 ด้าม)    
48 ยางลบดินสอยี่ห้อ STAEDTLER 50 ก้อน
49 เชือกขาวแดง ม้วนใหญ่ 3 ม้วน
50 สติ๊กเกอร์ตีเส้นเล็ก (คละสี) 36 ม้วน
51 สติ๊กเกอร์ตีเส้นใหญ่ (คละสี) 36 ม้วน
  เครื่องเล่นพัฒนาการด้านร่างกาย    
52 อุโมงค์มหัศจรรย์ 2 ชุด
53 กระดานลื่นชิงช้าพาช๊ด 1 ชุด
54 อุโมงค์หนอนหลากสี 1 ชุด
  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือด้านสติปัญญา    
55 ตัวต่อถัง 6 ชุด
56 ตัวต่อชุดกลาง 6 ชุด
57 บล็อคอัฉริยะหลากสี 3 ชุด
58 รถบล็อคสีสวย 4 ชุด
59 บล็อคจัมโบ้ 9 ชุด
  พัฒนาการด้านสติปัญญาบทบาทสมมุติ    
60 ชุดแม่ครัวรุ่นเยาว์ 10 ชุด
61 ชุดสัตว์เลี้ยงป่าจำลอง 1 ชุด
62 ชุดสัตว์ป่าซาฟารี 1 ชุด
63 ชุดฟาร์มสัตว์เลี้ยง 1 ชุด
64 ชุดเครื่องครัวชุดใหญ่ 1 ชุด
65 ชุดตัวต่อสี่เหลี่ยม 2 ชุด
66 ชุดร้อยเชือก ABC 1 ชุด
67 ชุดจำลองอาหาร (ชุดที่ 1) 1 ชุด
68 ชุดจำลองอาหาร (ชุดที่ 2) 1 ชุด
69 ชุดไมโครเวฟหนูน้อย 1 ชุด
70 ชุดเครื่องครัวใหญ่ 1 ชุด
71 ชุดออเดิร์ฟนานาชาติ 1 ชุด
72 ชุดบล็อคสร้างฝันสีหวาน 3 ชุด
73 ชุดบ้านหรรษา 1 ชุด
74 ชุดถาดนับตัวเลข 1 ชุด
75 ชุดเค้ก HBD 1 ชุด
76 ชุดเบเกอรรี่หลากรส 1 ชุด
77 ชุดผักรวมหรรษา 1 ชุด
  พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ    
78 ตัวโยกเยกรูปสัตว์ (ช้าง) 1 ตัว
79 ตัวโยกเยกรูปสัตว์ (หนู) 1 ตัว
80 ตัวโยกเยกรูปสัตว์ (เป็ด) 1 ตัว
81 ตัวโยกเยกรูปสัตว์ (กระต่าย) 1 ตัว
82 หมึกของ Brother LC40 สีดำ 10 ตลับ
83 หมึกของ Brother  LC40 สีแดง 5 ตลับ
84 หมึกของ Brother LC40 สีน้ำเงิน 5 ตลับ
85 หมึกของ Brother LC40 สีเหลือง 5 ตลับ
 
                   2. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2(บ้านลัด-กะสัง)จำนวน 86 รายการ จำนวนเงิน 171,700.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีรายการดังนี้
ลำดับ รายการ จำนวน
1 พลาสติกใสม้วนใหญ่ขนาด 87 นิ้ว หนา 0.10 มิล ความยาว 100หลา 2 ม้วน
2 เสื่อน้ำมันขนาดความหนา 0.5มิล ความกว้าง 2เมตร ความยาว 27เมตร สีเขียวอ่อน 2 ม้วน
3 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีฟ้าขนาด 50x70 ซม. หนา 350แกรม 10 แผ่น
4 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีแดงขนาด 50x70 ซม. หนา 350แกรม 10 แผ่น
5 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีเขียวอ่อนขนาด 50x70 ซม. หนา 350แกรม 10 แผ่น
6 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีน้ำเงินขนาด 50x70 ซม.หนา350แกรม 10 แผ่น
7 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีชมพูขนาด 50x70 ซม.หนา 350แกรม 10 แผ่น
8 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีส้มแก่ขนาด 50x70 ซม. หนา350แกรม 10 แผ่น
9 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีเหลืองขนาด 50x70 ซม. หนา 350แกรม 10 แผ่น
10 กระดาษโปสเตอร์แข็งสีน้ำตาลขนาด 50x70 ซม. หนา350แกรม 10 แผ่น
11 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80ซม.)สีเหลือง 5 แผ่น
12 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80ซม.)สีฟ้า 5 แผ่น
13 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80ซม.)สีชมพู 5 แผ่น
14 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80ซม.)สีเขียว 5 แผ่น
15 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลาง 3 มิล (65x80ซม.)สีขาว 5 แผ่น
16 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซม.)สีเหลือง 5 แผ่น
17 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซม.)สีฟ้า 5 แผ่น
18 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซม.)สีชมพู 5 แผ่น
19 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซม.)สีเขียว 5 แผ่น
20 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นกลางพิเศษ 3 มิล (65x122ซม.)สีขาว 5 แผ่น
21 ฟิวเจอร์บอร์ดหนา 3 มิล ขนาด 122x244 ซม. น้ำเงิน 5 แผ่น
22 น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แบบปากกา 8 ด้าม
23 แล็คซีนหนังไก่ ม้วนใหญ่ (ขนาด 1 นิ้ว) สีฟ้า 30 ม้วน
24 กระดาษถ่ายเอกสาร 80แกรม ขนาด A4รีมละ 500แผ่น กล่องละ 5 รีม 40 กล่อง
25 ปากกาเคมีสองหัว สีน้ำเงิน 10 ด้าม
26 กาวหลอดยูฮู ขนาด 40 กรัม 12 หลอด
27 มีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 4 อัน
28 กรรไกรตัดกระดาษ 8.5 4 อัน
29 กรรไกรตัดกระดาษ 7.5 4 อัน
30 ยางลบดินสอ MASTERART 20 ก้อน
31 สันรูดขนาดกลาง 80 อัน
32 สันรูดขนาดใหญ่ 80 อัน
33 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 2 นิ้ว 10 ม้วน
34 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 1.5 นิ้ว 10 ม้วน
35 แล็คซีนหนังไก่ ขนาด 1 นิ้ว 10 ม้วน
36 เยื่อกาวสองหน้า ขนาด 1 นิ้ว 15 ม้วน
37 เยื่อกาวสองหน้า ขนาด 0.75 นิ้ว 15 ม้วน
38 สติกเกอร์ใส A4 10 รีม
39 กระดานไวท์บอร์ด 2 ด้าน ขาหยั่ง size สูง 110 กว้าง 60 ซม. 4 แผ่น
40 จานสีน้ำ ขนาดใหญ่ ชนิด 6 หลุม 20 อัน
41 กาวน้ำมีพาย 40 ขวด
42 กรรไกรซิกแซ็ก MAPED 3 เปลี่ยนใบได้ 4 ชุด
43 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 20 กล่อง
44 ใบมีตคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 4 ห่อ
45 สติ๊กเกอร์โปสเตอร์ใส 50x70 ซม. 60 แผ่น
46 ลูกแม็กขนาด no.35 (26/6) 20 กล่อง
47 กาวสองหน้าม้วนใหญ่ 6 ม้วน
48 หมึก brother LC40 สีดำ 10 ตลับ
49 หมึก brother LC40 สีน้ำเงิน 10 ตลับ
50 หมึก brother LC40 สีแดง 10 ตลับ
51 หมึก brother LC40 สีเหลือง 10 ตลับ
52 กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 ความหนา 210 แกรม 4 รีม
53 ตู้บานเลื่อนกระจก 1 อัน
54 ดินสอไม้ 2b MASTERART 10 กล่อง
55 ดินสอไม้แท่งยาว MASTERART ขนาด 24 สี 150 กล่อง
56 โกล์ฟุตบอล (ขนาดเล็ก) 2 อัน
57 กะละมังใหญ่ 4 ใบ
58 โปสเตอร์ ก.ไก่ (แบบเรียนเร็วสำหรับเด็กเริ่มเรียน) 4 แผ่น
59 โปสเตอร์ ABC (แบบเรียนเร็วสำหรับเด็กเริ่มเรียน) 2 ชุด
60 ลูกโลกกลางวัน-กลางคืน 2 ชุด
61 กลองยาวเล็กขนาด 5 นิ้ว 10 ลูก
62 ฟันจำลอง ขนาด 6.5 พร้อมแปรง 6 ชุด
63 นกหวีด อย่างดี 6 อัน
64 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีแดง) 4 ขวด
65 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีเหลือง) 4 ขวด
66 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีเขียว) 4 ขวด
67 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีชมพู) 4 ขวด
68 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีส้ม) 4 ขวด
69 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีน้ำเงิน) 4 ขวด
70 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีฟ้า) 4 ขวด
71 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีขาว) 4 ขวด
72 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีม่วง) 4 ขวด
73 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีดำ) 4 ขวด
74 สีน้ำแบบขวด 1.5 cc (สีน้ำตาล) 4 ขวด
75 แผ่นซีดี ก.ไก่ 1 แผ่น
76 แผ่นซีดี ABC 1 แผ่น
77 แผ่นซีดี เพลงศีลสมาธิ 1 แผ่น
78 แผ่นซีดี เพลงชาติ 1 แผ่น
79 แผ่นซีดี เพลงกล่อมเด็ก 1 แผ่น
80 แผ่นซีดี เพลงสำหรับเด็ก 1 แผ่น
81 กะบะผสมปูน (ขนาดใหญ่) 6 อัน
82 อุปกรณ์สำหรับเล่นบ่อทราย 6 ชุด
83 อุโมงค์หนอนยักษ์ (100x190x100cm.) 2 ชุด
84 บ้านพลาสติกจำลอง 1 หลัง
85 ตุ๊กตาอาเซียนจำลอง (20ตัว) 1 ชุด
86 ไม้ลื่นบาสเก็ตบอล 2 ชุด
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ค. 2557