เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) มีโทรสาร ที่ มท 0610 (กอปภ.ก.)/ว 228 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 แจ้งว่าความกดอากาศสูงกำลังจะผ่านมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในคืนวันที่ 27 ธันวา่คม 2561 และจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในช่วงวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2561 ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5 - 8 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด สามารถแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วทราบที่ E-mail : sakaeo@disaster.go.th โทรสาร. 0 3742 5502 - 3 หรือ 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561