เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ (ในกรณีที่องค์กรมีสำนักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2561