กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร
 

 

 

นายสมชาย หลำผาสุข
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายศรีประพันธ์ โคตรพัฒน์
นางสาวฐิติชญา ธิติมาส
นิติกร
นิติกร