กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร
 

นายชาติชาย สังฆฤทธิ์
ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวันเพ็ญ นะรานันท์
นางนิยม คำแสน
นางสาวนงค์ลักษ์ ศรีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

นางเยาวรัตน์ กาบปี
พยาบาลชำนาญการ