กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ มอบแว่นสายตาฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนฯ                  (27 ก.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพฯ พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการเทศบาลเมืองสระแก้ว และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนสระแก้ว ร่วมในโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเสี่ยงในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 ในวันนี้ได้มอบแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา และให้ความรู้ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และให้ความรู้หลักการสร้างสุขภาพด้วย "3 อ. 2 ส." ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อสันทนาการและการกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/health/activity/user_select_photo.php on line 92