กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. 5/2561                  ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. 5/2561 (21 ก.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 5/2561 โดยมีเรื่องในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1.ขออนุมัติโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีวิถีคนเมือง ด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิกผสมผสานการเต้นบาสโลปไลน์ ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องที่ 2.ขออนุมัติจัดซื้อแว่นตาและปรับลดค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและเผยแพร่นวตกรรมป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2561 เรื่องที่ 3. ขออนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2561 และรายงานสถานการณ์การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยในที่ประชุมมีมติความเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/health/activity/user_select_photo.php on line 92