กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคฯ                  (20 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย ดังนี้ 1. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 2. คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30-70 ปี 3. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี 4. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปี) ให้นำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุมาด้วย 5. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก 6. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 (บ้านสุขศาลา)


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/health/activity/user_select_photo.php on line 92