กองคลัง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 


นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
จสอ.อมรฤกษ์ สมบูรณ์
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

  นางสุดา ปราณี
 นางสุภาพร อินนวล
น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
 เจ้าพนักงานธุรการ
 นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน