กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 

 

นางธัญพร บุพชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

นางธัญพร บุพชาติ


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 

นางฉวีวรรณ ดุษดี

นางสาวรัตติยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษา
นางสุทารัตน์ แก้วละมุล

 
นักวิชาการศึกษา
 
 
 

 นางสาววรรณรัตน์ สำราญนิช
   
นักประชาสัมพันธ์