กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 

 

นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางฉวีวรรณ ดุษดี

นางสาวรัตติยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
 นางสุทารัตน์ แก้วละมุล


นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณรัตน์ สำราญนิช

 
นักประชาสัมพันธ์