กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 

 

นางธัญพร บุพชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

นางธัญพร บุพชาติ


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 

 
นางฉวีวรรณ ดุษดี

นางสาวรัตติยา โสมาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษา