กองการศึกษา : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


#โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว "เตรียมตัวผลิตวิศวกรจูเนียร์ในอนาคต" โดยการเรียนรู้แนว STEM Education เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 👩‍🎓👩‍🎓" ความรู้คู่คุณธรรม                 

(18 พ.ค.61) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ภายใต้การบริหารงานนำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยได้เลงเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองสระแก้ว การเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้ กรอบแนวคิด Thailand .... Value Based Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนวใหม่ที่เปลี่ยนจากการ ผลิตสินค้า ... การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ซึ่งเนื่องจากการศึกษายุคปัจจุบัน เป็นการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับบทบาทการเรียนการสอน ซึ่งต้องมากกว่าการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน แต่เป็นการเตรียมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทั้งระบบให้เป็นคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ เป็นผู้ที่สามารถคิด วิเคราะห์ บูรณาการข้อมูลต่างๆรอบตัวมาแก้ปัญหาได้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในศตวรรษที่ 21 ต่อไปWarning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/education/activity/user_select_photo.php on line 92